Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

fakeittillyoumakeit
10:10
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
fakeittillyoumakeit
10:07
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viaantamariel antamariel
09:59

July 31 2019

fakeittillyoumakeit
14:17
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viacannellle cannellle
fakeittillyoumakeit
14:17
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacannellle cannellle
fakeittillyoumakeit
14:16
8410 22a4 500
fakeittillyoumakeit
10:32
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
fakeittillyoumakeit
10:26
7670 01ca 500

July 25 2019

fakeittillyoumakeit
10:53
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viaeternaljourney eternaljourney

July 22 2019

fakeittillyoumakeit
13:09
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako viabazyliszek bazyliszek

July 03 2019

fakeittillyoumakeit
16:05
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadoope doope
fakeittillyoumakeit
14:22
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viadoope doope
fakeittillyoumakeit
14:17
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadoope doope

June 18 2019

fakeittillyoumakeit
12:01
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— Bolesław Prus
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacannellle cannellle
fakeittillyoumakeit
10:14
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viabazyliszek bazyliszek
10:13
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacannellle cannellle

June 17 2019

fakeittillyoumakeit
10:36
2454 de5e 500
honey, i'm home.

June 05 2019

fakeittillyoumakeit
13:21
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viacannellle cannellle

May 28 2019

fakeittillyoumakeit
13:45
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaantamariel antamariel
fakeittillyoumakeit
13:41
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl