Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

fakeittillyoumakeit
19:30
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viaeternaljourney eternaljourney

February 11 2019

fakeittillyoumakeit
09:11
Dzisiaj jestem już pewna - wolę być ładna niż mądra.
Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje.
Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje.
— Julia Marcell - Tarantino
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacytaty cytaty
fakeittillyoumakeit
09:10
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin

November 06 2018

fakeittillyoumakeit
11:24
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
11:23
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
fakeittillyoumakeit
11:22
0380 49ef 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin

September 25 2018

fakeittillyoumakeit
08:38
2915 79a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabylejaka bylejaka

September 24 2018

fakeittillyoumakeit
14:23
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

September 23 2018

fakeittillyoumakeit
18:16
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

September 20 2018

fakeittillyoumakeit
12:34
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viaaltopalto altopalto
fakeittillyoumakeit
11:27
Reposted fromFlau Flau
fakeittillyoumakeit
11:06
8510 1572 500
Zulczyknj

September 19 2018

fakeittillyoumakeit
11:37
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
fakeittillyoumakeit
11:34
fakeittillyoumakeit
11:33
Kiedy się szumem, tłumem, gwarem 
Ludzkie skupiska ustokrotnią 
Najdroższym na świecie towarem 
Będzie samotność 
Tęsknotą ciszy uciekamy 
W bezludność wyspy, słońce południa 
Lecz kiedy na niej zamieszkamy 
Wyspa przestanie być bezludna 
Przybędzie z nami trud i strach 
Niewola dnia, historii schemat 
Jak pięknie wiatr układa piach 
Tam gdzie nas nie ma
— Wyspa, Jonasz Kofta
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty

September 18 2018

fakeittillyoumakeit
11:10

Usually when people ask how I'm doing the real answer is I'm doing shitty, but I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. So if I say 'I'm doing shitty' then they say 'Why? What's wrong?' and I have to be like 'I don't know, all of it?' So instead when people ask how I'm doing, I usually say 'I am doing so great'

— BoJack Horseman
Reposted fromikari ikari viay-xcv-y y-xcv-y

September 14 2018

fakeittillyoumakeit
17:48
fakeittillyoumakeit
17:48

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
fakeittillyoumakeit
17:46

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka

July 31 2018

fakeittillyoumakeit
13:42
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl