Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

fakeittillyoumakeit
10:15
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
fakeittillyoumakeit
09:41
Reposted fromlifeless lifeless viaHopeKaris HopeKaris

July 12 2018

fakeittillyoumakeit
13:16
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney
fakeittillyoumakeit
09:44
fakeittillyoumakeit
09:44
0002 e199
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney

July 11 2018

fakeittillyoumakeit
20:42
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRowena Rowena
fakeittillyoumakeit
12:18
0968 d589 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadoope doope
fakeittillyoumakeit
12:17
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viadoope doope
fakeittillyoumakeit
12:17
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viadoope doope
fakeittillyoumakeit
12:05
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadoope doope

July 10 2018

fakeittillyoumakeit
21:10
0040 7f1a 500
Reposted fromRowena Rowena

July 09 2018

fakeittillyoumakeit
14:28
1637 7a45
fakeittillyoumakeit
11:41
6490 2b62
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet

June 28 2018

fakeittillyoumakeit
10:24
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
fakeittillyoumakeit
10:23
0548 d245 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadianazet dianazet

June 26 2018

fakeittillyoumakeit
15:39
1564 0e99
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
fakeittillyoumakeit
15:38
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

June 21 2018

fakeittillyoumakeit
11:11

June 20 2018

22:07
7303 554e
Young Colin Firth, dammmit
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadianazet dianazet

June 19 2018

fakeittillyoumakeit
20:16
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl