Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

17:32
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viatedibea tedibea
fakeittillyoumakeit
17:25
17:22
7824 72fc

kubusbakussss:

Zdzis :):):):)

fakeittillyoumakeit
17:16
fakeittillyoumakeit
17:14Reposted fromolbaria olbaria vianivea nivea

May 25 2015

fakeittillyoumakeit
20:33
Palce wskazujące obu rąk dwa razy pod obojczyk, potem dwa razy w kierunku rozmówcy. "Kocham Cię". To takie proste...
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
20:28
2728 5d91
Reposted fromladies ladies viabederektorem bederektorem
fakeittillyoumakeit
20:27
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
fakeittillyoumakeit
20:25
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viafakingkrejzi fakingkrejzi

May 24 2015

fakeittillyoumakeit
15:38
9280 72f2 500
Reposted fromallnight allnight viaeternaljourney eternaljourney
fakeittillyoumakeit
15:35

May 20 2015

fakeittillyoumakeit
21:53
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Kocham Cię.
fakeittillyoumakeit
21:53
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaUncertainty Uncertainty

May 18 2015

fakeittillyoumakeit
20:08
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć
— Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai
Reposted fromSabela Sabela viatedibea tedibea

May 16 2015

fakeittillyoumakeit
14:12
1633 2eb2
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viabederektorem bederektorem

May 06 2015

fakeittillyoumakeit
19:59
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viairmelin irmelin
fakeittillyoumakeit
19:07
yes.
Reposted fromkattrina kattrina vianewgirl newgirl

May 04 2015

fakeittillyoumakeit
19:32


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
19:22
9285 c90f 500
Reposted fromamatore amatore vialkd lkd
18:11
7963 54b9 500
Reposted fromfandommagn3t fandommagn3t viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl