Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

fakeittillyoumakeit
14:54
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith vianiewychowana niewychowana
fakeittillyoumakeit
14:54
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
fakeittillyoumakeit
14:42

You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit.

— Oscar Wilde
Reposted fromumorusana umorusana viailoveyou iloveyou
fakeittillyoumakeit
14:41
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou
fakeittillyoumakeit
14:40
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou
fakeittillyoumakeit
14:36
4292 54eb 500
miss you
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou
fakeittillyoumakeit
11:52
0991 0ab4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
fakeittillyoumakeit
11:51
0982 8d96
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
11:50
7277 24fb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viawiksz wiksz
fakeittillyoumakeit
11:48
6565 61ed 500
Reposted fromoll oll
fakeittillyoumakeit
11:45
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiksz wiksz
fakeittillyoumakeit
11:44
2899 ddcb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
fakeittillyoumakeit
11:43
1989 88ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazEveR zEveR
fakeittillyoumakeit
11:43
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viazEveR zEveR
fakeittillyoumakeit
11:03
4312 065c
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
fakeittillyoumakeit
10:49

January 10 2018

23:05
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaveritas1 veritas1
fakeittillyoumakeit
23:03
1. Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu. 
2. Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden? 


Niepewność.
Reposted fromwaflova waflova viaveritas1 veritas1
fakeittillyoumakeit
23:01

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaveritas1 veritas1
fakeittillyoumakeit
23:00
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl